Management drives

Omschrijving

Management Drives is een unieke methodiek die concrete handvatten biedt in het benaderen van de ontwikkeling van individu, team en organisatie. De drijfveren die we allemaal bezitten, bepalen in belangrijke mate ons functioneren in een team of organisatie. Deze drijfveren worden bepaald door onze neurofysiologie en door omgevingsfactoren. Er kunnen bij ieder individu zes drijfveren worden onderscheiden en gemeten. Deze drijfveren hebben voor iedereen een verschillende intensiteit en logicavolgorde, wat resulteert in een groot aantal verschillende profielen.

Management Drives hanteert bij het benaderen van de leiderschapsvraagstukken deze matrix als denkmodel. De kracht van de matrix ligt in het feit dat de kleuren gehanteerd worden om drijfveren en gedrag te duiden, maar tevens om een fase in de organisatie-ontwikkeling aan te geven en een cultuur te duiden. Een model om diverse vraagstukken te benaderen, te begrijpen en op te lossen.

Management Drives geeft inzicht in leiderschap en drijfveren. Een Management Drives sessie is praktisch zonder overmatig te simplificeren. Na meting van honderdduizenden mensen is er een model ontwikkeld dat werkt met zes drijfveren die zowel in volgorde als in sterkte kunnen verschillen. Bovendien onderscheiden we positieve en negatieve aspecten van drijfveren.

Leerdoelen / resultaat

Een eerste sessie Management Drives levert het volgende op:

 • Inzicht in de motivatiepatronen van de deelnemers wat kan leiden tot een groter wederzijds begrip en een betere samenwerking, waardoor teamvorming een sterke impuls krijgt.
 • Deelnemers beschikken over een uiterst praktisch hulpmiddel om zichzelf en hun omgeving beter te begrijpen en beter met deze omgeving te communiceren.
 • Een beeld van de groepswaarden en de plaats die de individuele leden daarbij innemen.
 • De inzichten met Management Drives kunnen behulpzaam zijn bij het beter begrijpen en in perspectief plaatsen van de dagelijkse werkzaamheden, taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en rolverdeling.
 • Inzicht in de eigen drijfveren is een goed hulpmiddel bij het richting geven en invullen van de eigen ontwikkeling.
 • Profielen gekoppeld aan doelstellingen en taken laten zien waar de kracht en de risico‚Äôs zich bevinden. Met dit inzicht kan het individuele en groeps-functioneren worden verbeterd.

Inhoud / programma

Het programma van een sessie is heel nadrukkelijk gericht op bewustwording door het krijgen van inzicht en vervolgens vertalen hiervan naar behouden, ontwikkelen en loslaten van gedrag. Het onderstaande programma duurt een dag, is interactief en heel praktisch en concreet. En is hiermee feitelijk geschikt voor elk team, individu of organisatie die op zoek is naar ontwikkeling & groei.
In een MD-sessie komen aan de orde:

 • Introductie en teamscan;
 • Management Drives theorie;
 • Individuele profielen, hoe is iemand gedreven;
 • Teamprofiel;
 • Dat betekent concreet voor het team.

Het vervolg
Een eerste MD sessie vormt vaak een nulmeting voor een op-maat gemaakt ontwikkeltraject. Hiervoor kunnen diverse interventiemethoden worden ingezet zoals training, coaching, teamcoaching, intervisie, workshops of mediation.

DETAILS TRAINING

DUUR:
1 dag

NIVEAU:
MBO, HBO, WO

CERTIFICAAT:
NEE

KOSTEN:
In overleg

WANNEER:
Maatwerk training data in overleg

LOCATIE:
In overleg

DOELGROEP:
Voor elk team, individu of organisatie die op zoek is naar ontwikkeling & groei