Real-time simulatie oefeningen

Omschrijving

Deelnemers worden getraind in vaardigheden zoals het (snel) vergaren en analyseren van informatie, reageren op hectische en steeds veranderende situaties, objectief overdragen van informatie door het oefenen met bijvoorbeeld hypothesen en scenario’s.

De simulaties worden dusdanig vormgegeven dat de deelnemer echt de kennis en vaardigheden kan trainen. Acteurs en begeleiders nemen verschillende rollen aan en spelen in op het gedrag van de deelnemer.

Door druk te zetten op de wijze van (samen)werken, de factor tijd en dat in een complexe omgeving aanbieden, ontstaat een uitdagend klimaat om de kennis en vaardigheden te vergroten.

Leerdoelen / resultaat

  • Nog geen informatie beschikbaar

Inhoud / programma

Er wordt veelal gebruik gemaakt van beeld- en geluidsopnamen voor observatie-, reflectie- en feedbackdoeleinden welke het leereffect aanzienlijk vergroot. Op die manier kan de deelnemer ook zelf het eigen handelen nog eens terugzien.

DETAILS TRAINING

DUUR:
2 dagen

NIVEAU:
MBO, HBO, WO

CERTIFICAAT:
JA

KOSTEN:
In overleg

WANNEER:
Maatwerk training data in overleg

LOCATIE:
Hendrik-Ido-Ambacht of in company

DOELGROEP:
De training is bedoeld voor personen die in hun persoonlijke effectiviteit willen vergroten. Maximaal twaalf deelnemers.