Recherche strategie- en tactiek

Omschrijving

De training is modulair opgebouwd en zodanig opgezet dat alle kennis en vaardigheden die benodigd zijn om een rechercheonderzoek te kunnen uitvoeren, zijn meegenomen.

Er kan worden gestart met een basismodule recht en bevoegdheden, waarna wordt ingezoomd op de start van een onderzoek en het maken van een analyse en een plan van aanpak. Het werken met doorzoekingsplannen en een bewijsmatrix kan desgewenst aan de orde komen. Op basis van de bewijsmatrix kan een verhoorplan worden opgesteld en kan geoefend worden met acteurs op interviewtechnieken en verhoor strategieën. Mentale kracht wordt kort ingeleid om toe te kunnen passen wanneer men tijdens een verhoor merkt dat men grip verliest. Daar de training volledig op maat wordt aangeboden is een goede afstemming vooraf belangrijk zodat lesstof en casuïstiek kan worden vormgegeven.

Leerdoelen / resultaat

De modules recht en recherchetechnieken zijn zodanig samengesteld dat er een logische opbouw is vanuit de verschillende rechtsgebieden naar een verdieping van het toepassen van bevoegdheden en onderzoeksmethoden die voorkomen in recherche onderzoeken.

Inhoud / programma

Inleiding recht

 • Rechtsbeginselen en verhoudingen
 • Proportionaliteit en subsidiariteit
 • Handhavingsstrategie en scenariodenken
 • Tactieken

Bevoegdheden

 • Bevoegdheden van strafrecht, strafvordering en de WED
 • Bestuurlijke bevoegdheden Awb.
 • Salduz en andere verplichtingen

Projectmatig werken

 • Informatie gestuurd werken, opstellen probleemanalyse
 • Werkwijze van projectmatig werken
 • Opstellen interventieplan/plan van aanpak

Dossiervorming

 • Opbouw van een goed bestuurlijk dossier
 • Werkwijze van BOD en politie (logisch chronologisch)
 • Eenvoudig dossier versus procesdossier

Doorzoeking

 • Plan van aanpak opstellen
 • Rol zoek coördinator
 • Inbeslagneming

Bewijsmatrix

 • Opzet van een bewijsmatrix
 • Bestanddelen van een strafbaar feit
 • Benutten van tactische aanwijzingen

Verhoorplan

 • Opstellen verhoorplan
 • Persoonsgericht verhoor
 • Zaakgericht verhoor

DETAILS TRAINING

DUUR:
2 dagen

NIVEAU:
MBO, HBO, WO

CERTIFICAAT:
JA

KOSTEN:
In overleg

WANNEER:
Maatwerk training data in overleg

LOCATIE:
Hendrik-Ido-Ambacht of in company

DOELGROEP:
De training is bedoeld voor personen die in hun persoonlijke effectiviteit willen vergroten. Maximaal twaalf deelnemers.