Team performance

Omschrijving

Duurzaam samenwerken houdt in dat we met respect en vertrouwen de verbinding zoeken en ons kwetsbaar durven opstellen. Op een pro-actieve wijze gaan we de dialoog aan om onze producten en diensten te optimaliseren. Vanuit eigenaarschap en met een open mind spreken we over en weer verwachtingen uit waarbij we de confrontatie niet uit de weg gaan.

Dit betekent dat we bereid zijn onze eigen fouten toe te geven naar ons zelf te kijken en het gemeenschappelijk belang boven ons eigen belang te plaatsen.

Ons motto is: “Wij gaan het samen maken!”

Leerdoelen / resultaat

Wij maken gebruik van verschillende interventies en instrumenten om te kijken naar een bestaande situatie waarin wordt geworsteld met hardnekkige issues, waar de kern tot nu toe niet werd bereikt en/of een échte oplossing uitbleef.

  • Er is binnen één afdeling een groot verloop
  • Ondanks alle inzet komt het product niet van de grond
  • De nieuwe manager heeft geen grip op de afdeling
  • Er wordt veel geroddeld en/of geklaagd

Het is ook een effectieve manier om toekomstgericht te kijken, bijvoorbeeld naar:

  • Welk nieuw product of proces is het meest kansrijk
  • Op welke klant- of prospect groep richten we ons eerst
  • Wat draagt bij aan een succesvolle fusie
  • Hoe reageren we op ontwikkelingen om ons heen

Het resultaat is inzicht in dat wat er zich afspeelt op de met het oog niet waarneembare laag. Uit dat inzicht kan vernieuwend handelen of juist niet handelen voort komen.

Inhoud / programma

Wij bieden twee programma’s vanuit een systemisch perspectief

  • Een Team performance proces op maat
  • Systemische ont-dekking

Ad 1: Team performance
Dit is geen training of coaching maar een proces dat wij in co-creatie met u aangaan. In overleg met u worden er elementen die relevant zijn voor uw vraagstuk met behulp van representanten opgesteld in de ruimte. Dit zijn ‘echte’ mensen of voorwerpen die de elementen, bijvoorbeeld het team, de manager, de visie, winst of de nieuwe dienst representeren. Door de elementen in de ruimte op te stellen ontstaat er een visueel beeld dat de dynamiek en onderlinge verhoudingen laat zien. De begeleiders zullen in deze opstelling (representatie van uw vraagstuk) interventies plegen die u nieuwe inzichten en/of oplossingsrichtingen kunnen brengen.

Ad 2: Systemische ont-dekking
Tijdens de Systemische ont-dekking laten we een intervisiegroep, (management)team of een andere groep van professionals kennismaken met opstellingen en het gedachtegoed. Het is een proeverij van drie uur, waarin wij kort iets vertellen over deze manier van werken en kijken, maar vooral ook gaan ervaren middels het doen van 1 of 2 opstellingen en oefeningen. Wij nodigen je uit om samen met je groep of team anders (lees: met een systemische bril op) te kijken naar jullie vraagstukken. De Systemische ont-dekking kan een onderdeel zijn een team-dag waarin een inhoudelijk deel wordt gecombineerd met een ontspannend deel.

DETAILS TRAINING

DUUR:
In overleg

NIVEAU:
MBO, HBO, WO

CERTIFICAAT:
NEE

KOSTEN:
In overleg

WANNEER:
Maatwerk training data in overleg

LOCATIE:
In overleg

DOELGROEP:
Leiders in organisaties die hun cognitieve, strategische en planmatig denken en werken willen aanvullen met intuïtie en onderbuik gevoel. Organisaties die op een niet-zweverige manier in contact willen komen met de onderstroom, met de vaak onzichtbare wind die waait door het bedrijf, welke kan voortstuwen of kan tegenhouden.