Training personal coaching

Omschrijving

Mensen vanuit zingeving krachtiger en effectiever te maken, dat is het doel van de gecertificeerde experts van Adromi die veel ervaring hebben op het gebied van coaching. Het uitgangspunt voor Adromi is dat mensen doen waar hun passie ligt en wat zij goed kunnen.

“Willen is kunnen, als je maar doet wat je wilt”

In onze opvatting rust persoonlijke effectiviteit op drie pijlers, te weten: drijfveren (het willen), competenties (het kunnen) en (sociale) vaardigheden (het doen).

Leerdoelen / resultaat

Personal Coaching kan het zelfbeeld met betrekking tot drijfveren en competenties verhelderen en biedt ondersteuning om met de nieuwe inzichten in de praktijk aan de slag te gaan.

Cursist heeft inzichten verkregen in:

 • zijn of haar drijfveren;
 • competenties;
 • sociale vaardigheden.

Inhoud / programma

Coaching is maatwerk. Vooraf houden we een intakegesprek. We maken kennis met elkaar en verkennen de hulpvraag. Tevens bespreken we het beoogde resultaat van de coaching, de aanpak en de kosten. Dit resulteert in een coachingsplan waarin het volgende wordt vastgelegd: de coachings- of hulpvraag, de te hanteren methodieken, het beoogde resultaat, de wijze van rapporteren en de kosten.

Coaching en begeleiding kunnen ingezet worden bij thema’s als:

 • verkrijgen van een helder zelfbeeld (drijfveren en kwaliteiten);
 • inzicht in de stijl van communiceren;
 • inzicht in ondersteunende en belemmerende gedragspatronen;
 • vergroten van de persoonlijke effectiviteit en leiderschap;
 • conflicthantering, onderhandelen en effectief samenwerken;
 • re-integratie;
 • outplacement;
 • op zoek naar de balans werk/privé.

Wij hanteren, tijdens het coachingstraject, wetenschappelijk onderbouwde methodieken, praktijkopdrachten en gevalideerde instrumenten. Het is de kunst om de juiste mix van aandachtsgebieden toe te passen op basis van de specifieke coach- of hulpvraag. Het coachingstraject omvat intensieve gesprekssessies, die in een korte tijd een maximale persoonlijke groei opleveren. Sleutelwoorden bij de gesprekken zijn: veilig, open, eerlijk, doorvragen, spiegelen, kwetsbaar en onbevooroordeeld. Adromi coaching en begeleiding wordt aangeboden aan managers, staffunctionarissen en medewerkers.

DETAILS TRAINING

DUUR:
Wordt in overleg vastgesteld

NIVEAU:
MBO, HBO, WO

CERTIFICAAT:
JA

KOSTEN:
In overleg

WANNEER:
Maatwerk training data in overleg

LOCATIE:
Hendrik-Ido-Ambacht of in company

DOELGROEP:
De training is bedoeld voor personen die behoefte hebben aan coaching om hun persoonlijke effectiviteit te vergroten.